Přečtěte si zásadní informace o novém koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění zvané COVID-19. Co je koronavirus, jaké jsou příznaky onemocnění COVID-19, jak se koronavirus šíří, jaké jsou příklady přenosu, jak dlouho virus přežije, jak snížit riziko nakažení a na koho se obrátit v případě zdravotních komplikací?

Obsah článku:


Co je koronavirus?

Koronaviry obecně (CoV) jsou velkou skupinou virů, které způsobují onemocnění od běžného nachlazení až po těžší nebo dokonce akutní respirační syndromy (SARS-CoV). Koronaviry jsou zoonotické, což znamená, že se přenáší mezi zvířaty a lidmi.

Onemocnění se říká COVID-19 a je způsobeno novým typem koronaviru, které se odborně nazývá SARS-CoV-2.

Za počátek epidemie je považován datum 31. prosince 2019. První případy nakažení byly ohlášeny v čínské městě Wu-chan v provincii Chu-Pej.

V České republice byly první tři případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2 prokázány 1. března 2020.

Jaké jsou příznaky – projevy onemocnění COVID-19?

Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které ohrožuje zejména chronicky nemocné jedince a starší osoby. U těchto osob může nemoc způsobit velmi vážné zdravotní komplikace nebo dokonce smrt.

Mezi běžné příznaky či projevy onemocnění této infekce patří:

 • zvýšená teplota, horečka,
 • respirační příznaky – kašel, dušnost a dýchací potíže,
 • únava, bolest svalů.

Ve vážnějších případech může infekce způsobit pneumonii, závažný akutní respirační syndrom, selhání ledvin nebo dokonce smrt.

Inkubační doba, tedy doba, kdy se mohou příznaky infekce COVID-19 vyvinout a objevit u člověka, je v současnosti stanovena na 14 dní.

Jak se koronavirus šíří?

Podle dostupných informací se koronavir COVID-19 s největší pravděpodobností šíří hlavně při blízkém kontaktu s infikovanou osobou (3 metry nebo méně). Riziko nákazy se pravděpodobně zvyšuje při delším kontaktu s infikovaným.

Koronavir se šíří:

 • vzduchem, pokud je člověk delší dobu s nakaženým,
 • kapénkami – sliny, nosní sekret, chrchel,
 • oční sliznicí,
 • kašlem, kýcháním,
 • hovorem – při mluvení,
 • delším kontaktem do cca 3 m.

Typické příklady přenosu COVID-19

Když někdo, kdo má COVID-19, kašle nebo vydechuje, uvolňuje kapičky infikované tekutiny. Většina z těchto kapek dopadá na blízké povrchy a předměty – například stoly, židle nebo telefony. Nakazit se tak můžete i pouhým dotykem kontaminovaných povrchů nebo předmětů a poté dotykem očí, nosu nebo úst.

Jinými slovy, COVID-19 se šíří podobným způsobem, jako chřipka. Většina infikovaných osob má mírné příznaky a celkem rychle se zotaví. Někteří lidé však mají podstatně horší průběh, který přejde až ve velmi vážné onemocnění s nutností zdravotnické péče (terapie kyslíkem, plicní ventilace).

Riziko vážného onemocnění stoupá s věkem. Zdá se, že lidé starší 40 let jsou zranitelnější než lidé mladší. Lidé s oslabeným imunitním systémem a lidé trpící chronickými nemocemi, jako je diabetes, srdeční a plicní onemocnění, jsou také náchylnější.

Jak dlouho virus přežije?

Jak dlouho respirační virus přežije, a nemusí se nutně jednat jen o koronavir, závisí na celé řadě faktorů. Záleží na tom:

 • na jakém povrchu se virus nachází,
 • zda je vystaven slunečnímu záření,
 • jaké jsou rozdíly v teplotě a vlhkosti,
 • zda je vystaven čisticím a dezinfekčním prostředkům.

Ve většině případů se množství infekčního viru na jakémkoliv kontaminovaném povrchu významně sníží pravděpodobně během 72 hodin.

Víme, že podobné viry se přenášejí zejména na ruce a z těch pak dál do těla, např. při dotyku nosu, promnutí tváře či očí apod. Pravidelná hygiena a dezinfekce rukou, ale také čištění povrchů, kterých se často dotýkáme, pomůže snížit riziko infekce.

Prevence. Jak snížit riziko nakažení koronavirem?

Nejlepší způsob, jak zabránit infekci, je nevystavovat se viru, tedy lidem s příznaky chřipkového onemocnění.

Preventivní opatření, které popisujeme níže, by měla být přijata okamžitě, a to i v případě, že COVID-19 zatím nepostihl nikoho ve vašem okolí. Opatření by měla být zahrnuta do posouzení rizik na pracovišti, které zahrnuje všechna rizika, včetně rizik způsobených biologickými činiteli, jak je stanoveno v právních předpisech.

Tipy pro preventivní opatření pro zaměstnavatele

 • Informujte důrazně své zaměstnance, ale také dodavatele a zákazníky, aby v případě, že mají i mírný kašel nebo horečku (37,3 °C nebo více) nechodili do práce a zůstali v domácí karanténě.
 • Doma by měli zůstat také ti, kteří berou léky, jako je paracetamol/acetaminofen, ibuprofen nebo aspirin, které mohou maskovat příznaky infekce.
 • Pokud je to možné, dejte svým zaměstnancům home office – práci na dálku z domova. Pomůže vám to udržet provoz podnikání, zatímco vaši zaměstnanci zůstanou v bezpečí.
 • Zaměstnancům poskytněte jednorázové papírové kapesníky, utěrky a odpadkové koše potažené plastovým sáčkem, aby je bylo možné vyprázdnit bez kontaktu s obsahem.
 • Poučte zaměstnance, aby si často čistili ruce dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu, který obsahuje nejméně 60-95 % alkoholu, nebo aby si alespoň 20 vteřin umývali ruce mýdlem a teplou vodou.
 • Na pracovišti zajistěte mýdlo, vodu a dezinfekci na ruce s vysokým obsahem alkoholu.
 • Dezinfekční prostředky umístěte na více místech a ve společných prostorách, aby se podpořila hygiena rukou.
 • Rutinně čistěte a dezinfikujte všechny často dotýkatelné povrchy na pracovišti – např. pracovní stanice, pracovní desky a kliky dveří.

!!! Desatero preventivních opatření pro všechny !!!

 1. Necestujte do zasažených oblastí.
 2. Myjte a desinfikujte si často ruce.
 3. Nedotýkejte se očí, nosu ani úst.
 4. Používejte jednorázové kapesníky a utěrky.
 5. Používejte ochranné pomůcky – gumové rukavice, těsné brýle, roušky nebo respirátory.
 6. Při kašlání nebo kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem.
 7. Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem.
 8. Vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí. Neshlukujte se.
 9. Starejte se o své zdraví – dostatečně spěte, dodržujte pitný režim.
 10. Nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivitu. Jděte do přírody, mimo lidi.

Jak správně kýchat a mýt si ruce podle Petra Smejkala

Na koho se obrátit v případě zdravotních komplikací?

Pokud máte podezření, že byste mohli být nakažení koronavirem COVID-19 (výskyt v postižené oblasti, horečka, kašel a jiné příznaky), dodržujte následující doporučení:

 1. nechoďte k lékaři ani do jiného zdravotnického zařízení,
 2. zůstaňte v izolaci, ideálně ve větrané místnosti úplně bez lidí,
 3. nasaďte si přes ústa a nos roušku, máte-li ji k dispozici, nebo alespoň šátek,
 4. kýchejte do předloktí nebo do rukávu,
 5. zavolejte koronavirovou linku 1212, na které vám pomohou.

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.


Zdroje informací: