Bezpečnostní značení má za cíl poskytovat všem osobám, které se pohybují na staveništi nebo v jeho okolí, jasnou zprávu o rizicích, zákazech, příkazech, varování apod. Nepochopení významu značek může znamenat vážnou bezpečnostní hrozbu. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé typy a jejich přesný význam.

K čemu jsou značky na stavbě a co znamenají?

Bezpečnostní značení naleznete na každém rohu staveniště. Pokud pracujete na stavbě nebo jste kolem jedné právě prošli, pravděpodobně jste si všimli některých z bezpečnostních značek. Obvykle mají barevné rozlišení podle charakteru a významu.

Bezpečnostní značky na staveništi nejsou na ozdobu a barvy nebyly zvoleny, protože vypadají pěkně. Každé značení má svůj význam a každá barva představuje jiné poselství. Některé vás varují před nebezpečím, jiné instruují, co máte dělat. Poskytují vám důležité informace o nebezpečích, na která je třeba si dávat pozor, nebo požadavcích, které musíte dodržovat.

Druhy bezpečnostních značek

Jak tedy jednotlivé typy bezpečnostních značek vypadají a co znamenají?

Zákazové značky

Zákazová značka

První značení, které možná znáte, je zákazová značka. Na téměř každém vjezdu na staveniště uvidíte tuto značku, obvykle s textem „Zákaz vstupu na staveniště“. Zákazové značky mají červený kruh na bílém pozadí. Písmo je černé.

  • Příklady: Stop, Zákaz vjezdu, Zákaz kouření, Nedotýkat se, Nepít.
  • Význam: zákaz.

Příkazové značky

Příkazová značka je opakem zákazové značky a na staveništi ji uvidíte často. Přikazuje, jak se máte chovat nebo jak postupovat. Označuje, co musíte udělat, například, že „Musíte nosit ochrannou přilbu“ nebo dokonce „Držte se mimo“. Povinné značky mají plný modrý kruh s bílým symbolem a/nebo nápisem.

  • Příklady: Noste přilbu, Noste bezpečnostní obuv, Udržujte místo uzamčené.
  • Význam: příkaz, co musíte udělat.
Příkazová značka

Varovné (výstražné) značky

Varovná (výstražná) značka

Varovné nebo také výstražné značky vám neříkají, co máte dělat, ale používají se k tomu, abyste si uvědomili rizika a nebezpečí. Prvním znakem, který můžete na staveništi vidět, je výstražný znak s textem „Nebezpečné staveniště“. Výstražné značky mají plný žlutý trojúhelník (směřující nahoru) s černým okrajem. Jakýkoliv symbol nebo písmo je také černé na žlutém podkladu.

  • Příklady: Hluboký výkop, Vysoké napětí, Azbest, Práce nad hlavou.
  • Význam: varování, buďte opatrní, připravte se, ověřte si.

Bezpečí

Značka bezpečí lze považovat za opak výstražné značky. Místo toho, aby vás varovala před nebezpečím, upozorňuje na bezpečné místo, bezpečnostní zařízení, bezpečné podmínky a možnost úniku. Tento typ nápisu může na staveništi označovat, kde je lékárnička, kde jsou požární východy nebo komu se máte hlásit v případě mimořádné události. Značky bezpečného stavu či bezpečných podmínek mají plný zelený čtverec nebo obdélník s bílým symbolem nebo symbolem a textem.

  • Příklady: Požární východ, Únikový (nouzový) východ, První pomoc, Bezpečnostní vybavení.
  • Význam: označuje, jak se dostat do bezpečí a kde je bezpečno.
Značka bezpečí

Požární značky

Požární značka

Požární značka vás informuje o tom, kde se nachází požární technika. Jsou červené barvy, ale hranaté, nikoliv kulaté, jako zákazové. Tento typ označení najdete na staveništích, kde jsou umístěny hasicí přístroje nebo požární hlásiče. Značky požární techniky mají plný červený obdélník s bílými symboly a/nebo nápisy.

  • Příklady: požární poplach, ohlašovna požáru, hydrant a hasicí přístroj.
  • Význam: označuje, kde se nachází požární vybavení.