V souvislosti s energetickou krizí, která vznikla mimojiné v důsledku válečné agrese Ruska vůči Ukrajině, schválila Vláda ČR dne 27. 9. 2022 opatření, která mají za cíl snížit spotřebu energií v Česku až o pětinu. Jedním z těchto opatření je snížení minimální teploty na některých pracovištích, ale také úřadech, školách, obytných a administrativních budovách, zdravotnických a sociálních zařízeních, hotelech, restauracích, kolejích či ubytovnách. Přinášíme vám přehled těchto změn minimálních teplot, které jsou platné dnem vyhlášení této vyhlášky.

Vláda ČR jde příkladem a vyzývá k energetickým úsporám

Asi nejdůležitějším opatřením je plošné snížení teploty vnitřních prostor všech objektů Úřadu vlády na 19-20 °C ve vytápění vedlejších místností, zavedení regulovaného a řízeného vytápění všech objektů s ohledem např. na to, jak budou jednotlivé budovy obsazeny, jaké budou nadcházející plánované akce, ale také s ohledem na víkendy. Může dojít až na úplné vypnutí klimatizací.

Úřad vlády přijal další úsporná opatření a vyzývá národ ke stejnému šetření, např. ve formě:

  • regulace osvětlení společných vnitřních prostor na bezpečnostní minimum,
  • výměny všech klasických žárovek a zářivek za LED osvětlení,
  • instalace pohybových čidel pro osvětlení,
  • výměna starých elektrospotřebičů za novější a energeticky úsporné,
  • nastavení systému centrálního ohřevu teplé vody na hygienické a bezpečnostní minimum 45 °C,
  • zateplení půdních prostor Strakovy akademie, což by mělo ušetřit dalších až 15 % energie na vytápění.

Porovnávací tabulka změn minimální teploty na některých pracovištích

V této tabulce jsou uvedeny předchozí staré minimální teploty a nové minimální teploty na pracovišti po zavedení energeticky úsporných opatřeních. Maximální teploty zůstávají stejné.
Třída práce Stará minimální teplota Nová minimální teplota
I 20 °C 18 °C
IIa 18 °C 16 °C
IIb 14 °C žádná změna
IIIa 10 °C žádná změna
IIIb 10 °C žádná změna
IVa 10 °C žádná změna
IVb 10 °C žádná změna
V 10 °C žádná změna

Třída práce I – práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů.

Třída práce IIa – práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.

Podrobnější informace k jednotlivým třídám práce jsou uvedeny v tabulce č. 1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Ke snížení minimální teploty na pracovištích došlo také u sanitárních zařízení, jako jsou např. šatny, umývárny, sprchy a toalety.
Zařízení Stará minimální teplota Nová minimální teplota
Šatny 20 °C 18 °C
Umývárny 22 °C 19 °C
Sprchy 25 °C 19 °C
Toalety 18 °C 15 °C

Kompletní přehled minimálních teplot ve všech druzích místností a prostorů na pracovišti

Tato tabulka uvádí aktuální minimální teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech po zavedení úsporných opatření. Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Obytné budovy

Trvale užívané

Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje) 18 °C
Kuchyně 18 °C
Koupelny 19 °C
Klozety 18 °C
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15 °C
Vytápěná schodiště 10 °C

 

Občasně užívané (rekreační) – v době provozu

Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje) 18 °C
Kuchyně 18 °C
Koupelny 18 °C
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15 °C
Vytápěná schodiště 10 °C

 

Administrativní budovy

Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 18 °C
Vytápěné vedlejší místnosti (například chodby, hlavni schodiště, klozety) 15 °C
Vytápěná vedlejší schodiště 10 °C
Haly, místnosti s přepážkami 15 °C

 

Školní budovy

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 19 °C
Učební dílny 18 °C
Tělocvičny 17 °C
Šatny u tělocvičen 18 °C
Koupelny, sprchy 19 °C
Lázně a převlékárny 18 °C
Ordinace a ošetřovny 20 °C
Vytápěné vedlejší místnosti (například chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv) 15 °C

 

Mateřské školky

Učebny, herny, lehárny 19 °C
Šatny pro děti 18 °C
Umývárny pro děti, WC 19 °C
Izolační místnosti 20 °C

 

Zdravotnická zařízení

Zařízení péče o děti do 3 let věku v denním režimu

Učebny, herny lehárny 20 °C
Šatny pro děti 18 °C
Umývárny pro děti, WC 20 °C
Izolační místnosti 20 °C

 

Zdravotnická střediska, polikliniky

Ordinace 20 °C
Čekárny, chodby, WC 18 °C

 

Nemocnice

Pokoje pro nemocné 20 °C
Vyšetřovny, přípravny 20 °C
Koupelny 20 °C
Operační sály 20 °C
Předsíně, chodby, WC, schodiště 18 °C

 

Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení

Obývací místnosti (například obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně) 20 °C
Koupelny 20 °C
Klozety 18 °C
Vytápěné vedlejší místnosti (například předsíně, chodby) 15 °C
Vytápěná schodiště 10 °C

 

Hotely a restaurace

Pokoje pro hosty 18 °C
Koupelny 19 °C
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály 18 °C

 

Koleje a ubytovny

Pokoje, hovorny, společenské místnosti 18 °C
Společná noclehárna 16 °C
Umývárny 19 °C