Články označené: preventivní požární prohlídky

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Kontrolu nad požární ochranou (zkráceně PO) provádí Státní požární dozor. Dle § 2 odstavce 1 zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986) musí právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečit plnění povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě či dalších předpisů, které upravují také další povinnosti v oblasti PO. V tomto článku se tedy podíváme na to, co nejvíce dozor kontroluje a jak často, ale také, jaké jsou výstupy těchto kontrol.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi