Články označené: koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi - současnost a změny do budoucna

Zařazeno do rubriky Koordinace BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi - současnost a změny do budoucna

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor") je v České republice jako institut evropského práva známý od roku 2006. Tehdy byl zapracován do našeho právního řádu, a sice do zákona č. 309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), který nabyl účinnosti 1. 1. 2007. Přesto kolem osoby koordinátora panují stále určité nejasnosti.

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi, a kdy ho budete potřebovat

Zařazeno do rubriky Koordinace BOZP na staveništi

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi, a kdy ho budete potřebovat

Pojem koordinátor BOZP, případně koordinace BOZP, by měl znát v dnešní době už každý řemeslník, stavebník, investor, projektant a každá osoba, která se účastní stavby nebo se aktivně podílí na jakékoliv práci na staveništi. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby. Jaké je znění zákona, kdo a kdy ho bude potřebovat, jakou přesně činnost vykonává, a jak vybrat toho správného? To vše se dozvíte v následujícím článku.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi