Články označené: Co je pracovní úraz

Záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu

Zařazeno do rubriky Dokumenty BOZP a PO zdarma ke stažení

Záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu

Když se vám nebo vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz, musí být dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce vyšetřena jeho příčina a okolnosti, díky kterému vznikl. Odstavec 2 stejného paragrafu zase uvádí, že každý pracovní úraz musí být evidován v knize úrazů, a to i když nebyla způsobena pracovní neschopnost. V případě, že díky úrazu dojde u zaměstnance k pracovní neschopnosti delší jak tři kalendářní dny (nebo v případě úmrtí), musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení vypracovat tzv. záznam o pracovním úrazu a zapsat ho do dokumentace o pracovním úrazu (Nařízení vlády č. 201/2010Sb. ze dne 31. května 2010). Stáhněte si zdarma dokumenty pro záznam pracovního úrazu, včetně hlášení jeho změn a záznamu proti opakovanému úrazu.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi