Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance

Otázka nebo dotaz Školení BOZP

Dobrý den. Jsme nezisková organizace s méňe jak 25 zaměstnanci. Dočetla jsem se, že dříve mohl bezpečnost práce pro naše zaměstnance školit vybraný zaměstnanec nebo i vedoucí sdružení, a to jak ústně, tak písemně nebo elektronicky. Platí toto, prosím stále? Máme zpracováný manuál bezpečnosti práce pro naše pracovníky se specializací - úklidový pracovník a administrativní pracovník. Děkuji předem za vyrozumnění.

Komentáře (1)

 • Redakce

  Redakce

  16 Prosinec 2015 v 15:04 |
  Dobrý den,
  pokud jako zaměstnavatel máte méně než 25 zaměstnanců, můžete provádět prevenci rizik ve Vaší společnosti svépomocí (bez certifikace či jiného osvědčení). Musíte ale prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti. Co se týče pouze školení zaměstnanců na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (pouze část povinností z BOZP), není limitující počet zaměstnanců, ale forma a obsah školení.

  Každý zaměstnanec by měl být proškolen tak, aby byl řádně seznámen se všemi riziky na pracovišti, následnými opatřeními a s jeho právy a povinnostmi. Zákoník práce definuje, že je pouze na zaměstnavateli, jakým způsobem zaměstnance proškolí.

  Každé školení BOZP by ale mělo odpovídat zavedeným standardům, a tak by mělo obsahovat konkrétní osnovu, tematický plán zaměřený dle profesí zaměstnanců, prezenční listinu a důkaz o ověření znalostí zaměstnanců. Zda bude školení provedeno osobní formou nebo e-learningem už není rozhodující. Další informace o školení najdete např. v článku "Zákonná školení. Která to jsou a jak na ně?"
  http://www.bezpecnostprace.info/item/zakonna-skoleni-ktera-to-jsou-a-jak-na-ne

  S pozdravem,
  redakce BezpečnostPráce.info

  Odpovědět

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi