Články z kategorie: Dokumentace BOZP a PO

Nebezpečí výbuchu – chemický průmysl

Zařazeno do rubriky DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem), Dokumentace BOZP a PO

Nebezpečí výbuchu – chemický průmysl

Chemický průmysl je asi nejsložitější odvětví, pro které se Dokumentace o ochraně před výbuchem zpracovává. V případě chemického průmyslu záleží samozřejmě na jeho typu a zejména počtu a povaze produktů, které daný podnik produkuje. Nicméně ve všech případech, kdy se jedná o reaktivní látky, doporučujeme vždy tvorbu DOPV konzultovat s chemikem, který má s danou výrobou zkušenosti.

Nebezpečí výbuchu ve strojírenství

Zařazeno do rubriky DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem), Dokumentace BOZP a PO

Nebezpečí výbuchu ve strojírenství

Tento díl seriálu o rizicích a specifických problémech při tvorbě Dokumentace o ochraně před výbuchem pro jednotlivé typy provozů bude věnován Strojírenství. Na první pohled by se mohlo stát, že strojírenství je technologický obor z hlediska nebezpečí výbuchu relativně bezpečný a je pravdou, že výbuchy nebývají v těchto typech provozů časté, nicméně vyskytují se.

Nebezpečí výbuchu – dřevozpracující průmysl

Zařazeno do rubriky DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem), Dokumentace BOZP a PO

Nebezpečí výbuchu – dřevozpracující průmysl

Dnešní díl seriálu o aspektech Dokumentace o ochraně před výbuchem a rizicích jednotlivých provozů pokračuje částí o dřevozpracujícím průmyslu. Pro toto odvětví je typické, že látkou, která v daném provozu tvoří se vzduchem výbušnou směs, je prach o různé zrnitosti, nikoliv však výbušné plyny nebo páry hořlavých kapalin. Samozřejmě – v každém větším provozu se vyskytuje menší sklad hořlavých kapalin a technických plynů, které však zpravidla neslouží přímo ve výrobě, ale pro podpůrné činnosti (údržba, čištění, propan-butan pro pohon manipulační techniky apod.).

Nebezpečí výbuchu – výroba a obrábění plastů a kompozitních materiálů

Zařazeno do rubriky DOPV (dokumentace o ochraně před výbuchem), Dokumentace BOZP a PO

Nebezpečí výbuchu – výroba a obrábění plastů a kompozitních materiálů

V minulém díle tohoto seriálu věnovaného úskalím protivýbuchové ochrany a prevence jsme se zabývali potravinářskými a zemědělskými provozy, tento díl se zaměří na výrobu, opracování a zpracování plastů a kompozitních materiálů. Ze všech oblastí průmyslu je výroba plastů a kompozitů nejméně poznamenána průmyslovými nehodami spojenými s výbuchem, nicméně i tyto provozy musí mít zpracovánu Dokumentaci o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.

Myslete na prevenci. Vytvořte si registr rizik

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika, Povinnosti BOZP a PO, Dokumentace BOZP a PO

Myslete na prevenci. Vytvořte si registr rizik

Jedním ze základních kamenů prevence rizik na pracovišti je registr rizik, tedy databáze obsahující veškerá rizika, která mohou na pracovišti nastat. Tento katalog rizik vzniká na základě zmapování všech prostor, pracovišť, strojů, technologií a činností, které mohou způsobit ohrožení zaměstnanců, případně i jiných lidí.

Co přinese novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP?

Zařazeno do rubriky Dokumentace BOZP a PO, Zákony BOZP, Změny v legislativě BOZP

Co přinese novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP?

Podle odborné pracovní skupiny, která vznikla na ministerstvu práce a sociálních věcí, se zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP vžil a má velký význam. Vzhledem k rozvoji techniky a zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce je ale nutná jeho novela. Co přinese? Analýzy ukazují, že pro kvalitu služeb v oblasti BOZP je kromě systému zkoušek odborně způsobilých osob rovněž velice důležité jejich vzdělávání. Díky němu by totiž mělo dojít ke zvýšení odborné úrovně služeb, které jsou v této oblasti poskytovány.

Vzory dokumentace BOZP a PO aneb proč se jim vyhýbat velkým obloukem

Zařazeno do rubriky Dokumentace BOZP a PO

Vzory dokumentace BOZP a PO aneb proč se jim vyhýbat velkým obloukem

Určitě vás už někdy napadlo, proč platit za zpracování dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany, když existuje internet, nabízející vzory ke stažení zdarma, které jen doplníme a za pár hodin je hotovo. Ano, je to jeden ze způsobů, jak to udělat a určitě budete na čas spokojeni, alespoň duševně. Problém ale nastane a duševní spokojenost opadne hned při první návštěvě kontrolního orgánu a vystavení pokuty za chybné zpracování dokumentace. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak vzory BOZP a PO nabízené na internetu ke stažení zdarma (někdy i za peníze) vyplnit správně, případně, proč se jim vyhýbat velkým obloukem.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi