Články z kategorie: BOZP a PO

Nedodržení bezpečnosti práce může firmy přijít draho, loni byly rozdány pokuty za více než 42 milionů korun

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Nedodržení bezpečnosti práce může firmy přijít draho, loni byly rozdány pokuty za více než 42 milionů korun

Ochrana zdraví při práci, zdravotní úrazy, stav technických zařízení včetně vedení veškeré dokumentace. To jsou nejčastější příčiny kontrol Státního úřadu inspekce práce (SUIP) v oblasti bezpečnosti práce, kde za rok 2013 rozdal pokuty ve výši 42 807 000 korun, což je zhruba o čtyři miliony více než v roce 2012. Ve firmách provedl úřad celkem 16 820 kontrol a udělil 991 pokut. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

Rozhovor s Martinem Šimkem o bezpečnosti práce ve studiu Zet na rádiu BBC

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Rozhovor s Martinem Šimkem o bezpečnosti práce ve studiu Zet na rádiu BBC

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 9:45 hod. jste mohli na rádiu BBC ve studiu Zet slyšet rozhovor s Martinem Šimkem ze společnosti CRDR. Pokud jste tento rozhovor propásli, přinášíme vám jeho nahrávku včetně textového přepisu. Řeč byla především o nárustu udělených pokut v roce 2012 a 2013 za nedodržování bezpečnosti práce a pracovněprávních předpisů, ale také o výši samotných pokut.

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany pro podnikatele

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany pro podnikatele

Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti. Těch není zrovna málo, ale vše se odvíjí od toho, o jaký se jedná provoz. Zákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro oblast požární ochrany (PO). Zařazeni budete buď do pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím nebo pracoviště s vysokým požárním nebezpečím.

Požární ochrana staveb a prostupy

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Požární ochrana staveb a prostupy

Jednou z primárních bezpečnostních podmínek, které by měla každá moderní stavba splňovat je ochrana proti požáru. Tyto požadavky vycházejí z právních norem a předpisů v oblasti požární ochrany (PO). Je důležité zohledňovat požární odolnost stavebních konstrukcí, odolnost stavebních materiálů proti požáru a v neposlední řadě i celkovou architektonickou koncepci stavby. Samostatnou kapitolou je však požární ochrana kabelových instalací a potrubí. Jedním z velmi důležitých prvků v těchto instalacích jsou těsnící ucpávky potrubí a kabelů ve stavebních konstrukcích.

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Kontrolu nad požární ochranou (zkráceně PO) provádí Státní požární dozor. Dle § 2 odstavce 1 zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986) musí právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečit plnění povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě či dalších předpisů, které upravují také další povinnosti v oblasti PO. V tomto článku se tedy podíváme na to, co nejvíce dozor kontroluje a jak často, ale také, jaké jsou výstupy těchto kontrol.

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Jako u každé problematiky, která je řízena zákonem a vyhláškou, tak i u PO je jen jedna možnost, jak předejít případným sankcím a pokutám. Tou jedinou možností je plnit povinnosti stanovené zákonem! Ať se vám to líbí nebo ne, zákon je zákon. Pokud ho dodržovat nebudete, dříve či později se vám to určitě nevyplatí, protože kontrola jednoho dne prostě přijde. A když už přijde, je určitě vhodné mít vše v naprostém pořádku, protože zákony v oblasti požární ochrany jsou v celé EU celkem přísné. Na druhou stranu existuje na českém trhu již mnoho společností, které vám s touto problematikou mohou odborně pomoct. Ceny za tyto služby se v posledních letech výrazně snížily, a to zejména u těch firem, které nabízejí služby požární ochrany moderními způsoby a za pomocí moderních technologických řešení.

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Každá právnická a podnikající fyzická osoba (včetně OSVČ) je dle zákona o požární ochraně povinna zařadit pracoviště do jedné ze tří následujících kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení by měla provádět osoba odborně způsobilá (OZO) v oblasti PO. Na základě tohoto zařazení se pak provádí tzv. dokumentace požární ochrany, která je povinností pro každý podnikatelský subjekt, tedy právnické i podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti podle § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi