Články z kategorie: Bezpečnost na stavbě

Statistiky potvrzují význam bezpečnostních prvků střech

Zařazeno do rubriky Bezpečnost na stavbě

Statistiky potvrzují význam bezpečnostních prvků střech

Opomíjení bezpečnostních prvků na střechách může mít fatální následky. Potvrzují to aktuální statistiky, kdy pády ze střech a lešení patří k častým pracovním úrazům. Požadavky na bezpečnostní prvky střech rodinných domů diktují lokální stavební normy. Zatímco například ve Skandinávii jsou bezpečnostní prvky, jakými jsou žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany, přirozenou součástí střech rodinných domů, v Čechách se s nimi často z důvodu úspor nepočítá a to ani ve stádiu projektové dokumentace.

Bezpečné užívání střech v navrhování, realizaci a provozu

Zařazeno do rubriky Koordinace BOZP na staveništi, Bezpečnost na stavbě

Bezpečné užívání střech v navrhování, realizaci a provozu

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhlášky“). Tato vyhláška určuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Ustanovení vyhlášky se uplatňují též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně-technické důvody nevylučují.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi