Informační portál o bezpečnosti práce

Odškodňování pracovních úrazů v roce 2014

Zařazeno do rubriky Změny v legislativě BOZP

Odškodňování pracovních úrazů v roce 2014

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je upravena zákoníkem práce a je postavena na principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Předem si vysvětlíme velmi stručně pojem objektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za výsledek. Pokud zaměstnanci v pracovní době, na pracovišti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikne pracovní úraz, zaměstnavatel za tento pracovní úraz odpovídá objektivně – za výsledek (zlomená ruka). A zaměstnanci vzniká nárok na odškodnění tohoto úrazu. Pochopitelně, že zaměstnavatel se může své objektivní odpovědnosti zprostit zcela nebo zčásti ve smyslu § 367 ZP.

Zákon, který určuje sankce za nedodržení BOZP a PO

Zařazeno do rubriky Zákony BOZP

Zákon, který určuje sankce za nedodržení BOZP a PO

ZÁKON č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, který usnesl Parlament České republiky. Tento zákon obsahuje celkem 5 částí a pojednává především o sankcích a pokutách za nedodržování bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO). Vzhledem k tomu, že zákon je velmi rozsáhlý, vyznačili jsme pro vás pokuty a sankce červenou barvou.

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Věděli jste, že historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sahá až do 18. století př.n.l.? První zmínky přicházejí totiž už z dob babylonského krále a panovníka Chammurapi (též Chammurabi). Jeho babylonský zákoník patří totiž k vůbec nejstarším dochovaným zákonům lidstva. Samozřejmě, že tehdy se nikdo nebavil o dnešním BOZP, ale některé z jeho zákonů mají opravdu co dočinění s bezpečností při práci. Připravili jsme pro vás i výtah z jeho zákonů, a věřte, že se při čtění budete hodně bavit.

Jak řešit pracovní úraz

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika

Jak řešit pracovní úraz

Každý zaměstnavatel si jistě přeje, aby na jeho pracovišti, pokud možno, nedocházelo k žádným pracovním újmám na zdraví zaměstnanců a dostatečným proškolováním svých zaměstnanců se snaží zdraví ohrožujícím situacím předcházet. Stejně tak je zájmem každého zaměstnance, aby se na pracovišti při výkonu práce nezranil. To vše je v pořádku. Ale co když, i přes veškerou snahu zaměstnavatele a opatrnost zaměstnance, stejně k nějakému zranění či úrazu dojde? V takovém případě je dobré znát zákon a správný postup jak takovou situaci řešit.

Kontrola vašich základních znalostí BOZP v deseti bodech

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kontrola vašich základních znalostí BOZP v deseti bodech

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je celkem rozsáhlý a složitý obor plný zákonů a nařízení, které se navíc čas od času mění a upravují. Málo kdo se v BOZP na 100% vyzná, ale existují určité základy, o kterých by měl mít alespoň základní přehled každý z nás, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Udělejte si pro jistotu kontrolu základních znalostí v oblasti BOZP.

Evropská Unie myslí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví také na starší pracovníky

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Evropská Unie myslí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví také na starší pracovníky

V červnu roku 2013 byl odstartován pilotní projekt Evropského parlamentu, který se týká výhradně bezpečnosti a ochrany zdraví starší generace pracovníků. Evropská komise společně s EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) uzavřela totiž dohodu, ve které došlo k přenesení pravomocí tohoto pilotního projektu právě agentuře EU-OSHA, jež bude asistovat Evropské komisi s žádostmi Evropského parlamentu. Pojďme se tedy podívat na to, o čem je, a co vše bude tento projekt nazvaný “Bezpečnější a zdravější práce v každém věku” přesně zkoumat.

Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti dle zákona

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti dle zákona

V tomto článku se budeme věnovat současným zákonům a předpisům, které stanovují, jaký obsah má ve skutečnosti lékárnička mít, a kolik jich vlastně má na pracovišti být. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, přičemž jejich obsah je pokaždé trochu odlišný.

V čem jsou rozdíly, a jak poznat jaký počet je ten správný, vám pomůže tento článek.

Jste OSVČ? A víte, jaké máte povinnosti v BOZP?

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jste OSVČ? A víte, jaké máte povinnosti v BOZP?

Pokud podnikáte jako OSVČ, neměli byste zapomenout na to, že i vy jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez ohledu na to, zda máte či nemáte zaměstnance. Povinnosti byste měli plnit tak, abyste chránili sebe, ale i ostatní osoby, které můžete svojí činností ohrozit. BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání, a jako OSVČ jste postaven(a) na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb.

 

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi