Informační portál o bezpečnosti práce

Jak řešit pracovní úraz

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika

Jak řešit pracovní úraz

Každý zaměstnavatel si jistě přeje, aby na jeho pracovišti, pokud možno, nedocházelo k žádným pracovním újmám na zdraví zaměstnanců a dostatečným proškolováním svých zaměstnanců se snaží zdraví ohrožujícím situacím předcházet. Stejně tak je zájmem každého zaměstnance, aby se na pracovišti při výkonu práce nezranil. To vše je v pořádku. Ale co když, i přes veškerou snahu zaměstnavatele a opatrnost zaměstnance, stejně k nějakému zranění či úrazu dojde? V takovém případě je dobré znát zákon a správný postup jak takovou situaci řešit.

Kontrola vašich základních znalostí BOZP v deseti bodech

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kontrola vašich základních znalostí BOZP v deseti bodech

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je celkem rozsáhlý a složitý obor plný zákonů a nařízení, které se navíc čas od času mění a upravují. Málo kdo se v BOZP na 100% vyzná, ale existují určité základy, o kterých by měl mít alespoň základní přehled každý z nás, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Udělejte si pro jistotu kontrolu základních znalostí v oblasti BOZP.

Evropská Unie myslí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví také na starší pracovníky

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Evropská Unie myslí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví také na starší pracovníky

V červnu roku 2013 byl odstartován pilotní projekt Evropského parlamentu, který se týká výhradně bezpečnosti a ochrany zdraví starší generace pracovníků. Evropská komise společně s EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) uzavřela totiž dohodu, ve které došlo k přenesení pravomocí tohoto pilotního projektu právě agentuře EU-OSHA, jež bude asistovat Evropské komisi s žádostmi Evropského parlamentu. Pojďme se tedy podívat na to, o čem je, a co vše bude tento projekt nazvaný “Bezpečnější a zdravější práce v každém věku” přesně zkoumat.

Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti dle zákona

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jaký je správný obsah lékárničky na pracovišti dle zákona

V tomto článku se budeme věnovat současným zákonům a předpisům, které stanovují, jaký obsah má ve skutečnosti lékárnička mít, a kolik jich vlastně má na pracovišti být. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, přičemž jejich obsah je pokaždé trochu odlišný.

V čem jsou rozdíly, a jak poznat jaký počet je ten správný, vám pomůže tento článek.

Jste OSVČ? A víte, jaké máte povinnosti v BOZP?

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jste OSVČ? A víte, jaké máte povinnosti v BOZP?

Pokud podnikáte jako OSVČ, neměli byste zapomenout na to, že i vy jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez ohledu na to, zda máte či nemáte zaměstnance. Povinnosti byste měli plnit tak, abyste chránili sebe, ale i ostatní osoby, které můžete svojí činností ohrozit. BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání, a jako OSVČ jste postaven(a) na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb.

 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vůči zaměstnancům

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vůči zaměstnancům

Věčná otázka, která bývá v mnoha publikacích vysvětlována natolik složitě, že vlastně převážná většina podnikatelů ani neví, jaké že vlastně ty povinnosti vůči zaměstnancům má.

V tomto článku se podíváme na skutečná fakta ve zjednodušené formě. Dozvíte se, na co si opravdu dávat pozor a uděláme si přehledný výčet těchto povinností.

Bezpečnostpráce.info startuje svůj informační magazín

Bezpečnostpráce.info startuje svůj informační magazín

Vážení návštěvníci, čtenáři, zaměstnanci, podnikatelé a zaměstnavatelé. Vítejte v novém informačním online magazínu, v němž se budeme věnovat, jak už naznačuje jeho název, bezpečnosti práce a vše kolem ní. Tento webglob vám bude pravidelně přinášet obecné i odborné informace, novinky a rady z oblasti BOZP a PO.

Čemu se budeme věnovat? Samozřejmě nejvíce prostoru se budeme snažit poskytnou odborným tématům, ale zaměříme se také na poradenství, školení, dokumentaci nebo koordinaci BOZP. 

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi