Informační portál o bezpečnosti práce

Pracovněprávní problematika - kapitola 6 z 6 - Skončení pracovního poměru

Zařazeno do rubriky Pracovněprávní problematika

Pracovněprávní problematika - kapitola 6 z 6 - Skončení pracovního poměru

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní řád, pracovní cesta a zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Opomenuty nezůstaly ani záležitosti pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo výše odstupného a odchodného.

Pracovněprávní problematika - kapitola 5 z 6 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Zařazeno do rubriky Pracovněprávní problematika

Pracovněprávní problematika - kapitola 5 z 6 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní řád, pracovní cesta a zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Opomenuty nezůstaly ani záležitosti pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo výše odstupného a odchodného.

Pracovněprávní problematika - kapitola 4 z 6 - Pracovní cesta

Zařazeno do rubriky Pracovněprávní problematika

Pracovněprávní problematika - kapitola 4 z 6 - Pracovní cesta

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní řád, pracovní cesta a zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Opomenuty nezůstaly ani záležitosti pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo výše odstupného a odchodného.

Pracovněprávní problematika - kapitola 1 z 6 - Obsah

Zařazeno do rubriky Pracovněprávní problematika

Pracovněprávní problematika - kapitola 1 z 6 - Obsah

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracovní řád, pracovní cesta a zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Opomenuty nezůstaly ani záležitosti pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo výše odstupného a odchodného. Tento článek reflektuje právní stav ke dni 1. ledna 2014, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Pracovní úrazy: kutil versus nářadí

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika

Pracovní úrazy: kutil versus nářadí

Pracovní úrazy nemíjejí nikoho z nás. I proto o tomto tématu koluje mnoho skutečných i fiktivních historek. Velká část z nich pochází z ordinací lékařů, a to konkrétně z rekreačních oblastí. V hlavních rolích: kutil a nářadí. Lékaři uvádějí takovou malou statistiku: nejčastějšími oběťmi kutilství jsou vojáci z povolání, domácí výbuchy a nehody spojené s požáry mají obvykle na svědomí pedagogové a ženy v domácnosti, montáže nábytku podle návodů mohou být osudnými převážně právníkům.

Co přinese novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP?

Zařazeno do rubriky Dokumentace BOZP a PO, Zákony BOZP, Změny v legislativě BOZP

Co přinese novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP?

Podle odborné pracovní skupiny, která vznikla na ministerstvu práce a sociálních věcí, se zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP vžil a má velký význam. Vzhledem k rozvoji techniky a zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce je ale nutná jeho novela. Co přinese? Analýzy ukazují, že pro kvalitu služeb v oblasti BOZP je kromě systému zkoušek odborně způsobilých osob rovněž velice důležité jejich vzdělávání. Díky němu by totiž mělo dojít ke zvýšení odborné úrovně služeb, které jsou v této oblasti poskytovány.

Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou ustanoveny v mnoha právních a ostatních předpisech. Neplnění těchto povinností může v některých případech být až likvidační, hrozí totiž za ně vysoké pokuty. Přečtěte si, v jakých případech hrozí pokuty až do výše 300 000 korun, do výše 400 000 korun, do výše 1 milionu korun a do výše 2 milionů korun.

Inspektoři budou ve firmách sledovat pády na rovině

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika, BOZP a PO

Inspektoři budou ve firmách sledovat pády na rovině

Pracovní úrazy vzniklé zakopnutím nebo uklouznutím tvoří v Evropské unii zhruba 25 procent celkových úrazů v zaměstnání. Více než třetina z nich navíc zaměstnance vyřadí na více než jeden měsíc. Státní úřad inspekce práce proto vyhlásil kampaň „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“. Jednou z jeho hlavních činností pro letošní rok tak bude kontrolování podlah ve zdravotnických, restauračních, hotelových a stravovacích službách.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi