Informační portál o bezpečnosti práce

Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Nedodržování bezpečnosti práce vás může vyjít draho

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou ustanoveny v mnoha právních a ostatních předpisech. Neplnění těchto povinností může v některých případech být až likvidační, hrozí totiž za ně vysoké pokuty. Přečtěte si, v jakých případech hrozí pokuty až do výše 300 000 korun, do výše 400 000 korun, do výše 1 milionu korun a do výše 2 milionů korun.

Inspektoři budou ve firmách sledovat pády na rovině

Zařazeno do rubriky Pracovní úrazy a rizika, BOZP a PO

Inspektoři budou ve firmách sledovat pády na rovině

Pracovní úrazy vzniklé zakopnutím nebo uklouznutím tvoří v Evropské unii zhruba 25 procent celkových úrazů v zaměstnání. Více než třetina z nich navíc zaměstnance vyřadí na více než jeden měsíc. Státní úřad inspekce práce proto vyhlásil kampaň „Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině“. Jednou z jeho hlavních činností pro letošní rok tak bude kontrolování podlah ve zdravotnických, restauračních, hotelových a stravovacích službách.

Bezpečnost práce je třeba školit, ale také kontrolovat

Zařazeno do rubriky Školení BOZP a PO, BOZP a PO

Bezpečnost práce je třeba školit, ale také kontrolovat

Základním pravidlem bezpečnosti práce je prevence. Vyplatí se. Dodržování předpisů ušetří zaměstnancům zdraví a firmě peníze. Proškolili jste své zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (takzvané BOZP)? Používají vždy předepsané ochranné pomůcky? Jsou všechny firemní stroje v bezvadném technickém stavu? A máte v pořádku všechnu potřebnou dokumentaci o BOZP?

Zvládnete poskytnout první pomoc na pracovišti?

Zařazeno do rubriky Školení BOZP a PO

Zvládnete poskytnout první pomoc na pracovišti?

Na pracovišti trávíte značnou část svého času, tak se může lehce stát, že dojde k úrazu. Nemusí jít přímo o zranění, ale i o neočekávaný projev nemoci našeho kolegy či kolegyně. Během poklidné pracovní doby se tak můžeme setkat například s astmatickým a diabetickým záchvatem, infarktem či anafylaktickým šokem. Jak se zachováte?

Kontroloři se zaměří na malé a střední podniky, hlídat se bude bezpečnost práce

Zařazeno do rubriky Ostatní

Kontroloři se zaměří na malé a střední podniky, hlídat se bude bezpečnost práce

Malé a střední podniky čekají letos stovky kontrol. Státní úřad inspekce práce ohlásil, že se zaměří především na bezpečnost práce, provoz technických zařízení a pracovní podmínky. Každý oblastní inspektorát plánuje letos prověřit přibližně 300 firem dle svého výběru. Cílem kontrol je vyvinout tlak na vedení kontrolovaných firem, aby byly dodržovány bezpečnostní předpisy, a tím se minimalizovala pracovní úrazovost.

Statistiky potvrzují význam bezpečnostních prvků střech

Zařazeno do rubriky Bezpečnost na stavbě

Statistiky potvrzují význam bezpečnostních prvků střech

Opomíjení bezpečnostních prvků na střechách může mít fatální následky. Potvrzují to aktuální statistiky, kdy pády ze střech a lešení patří k častým pracovním úrazům. Požadavky na bezpečnostní prvky střech rodinných domů diktují lokální stavební normy. Zatímco například ve Skandinávii jsou bezpečnostní prvky, jakými jsou žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany, přirozenou součástí střech rodinných domů, v Čechách se s nimi často z důvodu úspor nepočítá a to ani ve stádiu projektové dokumentace.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi